El 1955 hi va haver un inici de les primeres activitats escoltes a Reus de manera clandestina, degut al rebuig per part del règim franquista de les idees nacionalistes progressistes que l’escoltisme implicava.

El 1960 es va fundar l’Agrupament Escolta Mare de Déu del Montsant, lligat a la Parròquia de Sant Joan, per tal de poder dur a terme activitats d’educació en el lleure. Es tractava d’una branca únicament de nois vinculada a Minyons de la Muntanya.

Cinc anys després, el 1965, va néixer la branca femenina Agrupament Verge del Cim, sota la protecció de la mateixa parròquia. Tot i que hi havia contactes entre els dos agrupaments ja que compartien els objectius comuns d’educació en el lleure i el mateix local a la Raval de Sant Pere, les activitats es feien per separat.

El 1977 hi va haver la unió dels dos moviments: els Minyons Escoltes (que abans era Minyons de la Muntanya) i les Guies de Sant Jordi. No va ser fins aquell any que ambdós agrupament es van unir, formant l’actual Agrupament Escolta i Guia Mare de Déu del Montsant – Verge del Cim dins del moviment de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya(MEG).

L’any 2004 ens vam traslladar als baixos de l’Avinguda Sant Jordi, 23-25. Portem 60 anys fent escoltisme a la ciutat de Reus i esperem seguir-ne fent molts anys més!

Des dels inicis de l’agrupament s’ha passat per diferents locals i etapes. En un principi era una entitat més excursionista però ha anat evolucionant fins a dia d’avui en que es basa en el mètode escolta, potenciant i treballant l’educació en el lleure dels infants de la nostra ciutat.

IMG_9525.JPG